Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING BEAUTÉ LA FEM

Beauté la Fem vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen via info@beautelafem.nl.

Artikel 1                     Wie ben ik?

Beauté la Fem is een eenmanszaak, gevestigd te (6086 PT) Neer aan de Rieterweg 7. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69998736. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2                     Welke gegevens gebruik ik?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk uw naam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren die u verstrekt op het intakeformulier, waaronder medische informatie. Ik kan tevens om uw legitimatie vragen ter verificatie van uw leeftijd. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik verwijder uw gegevens 2 jaar na uw laatste bezoek.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandelgegevens, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, klantnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u anonimiseren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw naam, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk uw naam en e-mail voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Wanneer ik affiliatie ben voor een van mijn partners zullen deze partijen cookies op mijn website plaatsen. Er worden hierdoor geen persoonsgegevens van u aan mij kenbaar gemaakt. Voor meer informatie verwijs ik je naar mijn cookiestatement en de privacyverklaringen van deze partijen.

Artikel 3                     Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt.

Artikel 4                     Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij heeft laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@beautelafem.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Artikel 5                     Wie ontvangen uw gegevens?

Ik zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Wanneer ik gecontacteerd word voor bron- en contactenonderzoek kan ik uw gegevens tijdelijk met de GGD delen.

Artikel 6                     Slotbepalingen

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar info@beautelafem.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens omga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.